13 december, 2017 skonasydafrika

SkönaSydafrika stöttar projektet “Save The Rhino”

…med 100SEK för varje person som har åkt med oss till Sydafrika.

VI VILL MED DETTA HJÄLPA TILL ATT THE BIG 5 SKA FINNAS ÄVEN FÖR
VÅRA BARNBARN OCH FÖR MÅNGA GENERATIONER FRAMÅT!